Uw privacy in goede handen

San Tiago staat stil bij uw privacy en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Dit gebeurt zoals de verschillende wetgevingen WBR/AVG/GDPR van ons vragen.

Formulieren

Boven de verschillende formulieren staat het doel van een formulier. Deze gegevens worden alleen voor dat doeleinde gebruikt. Wanneer u een formulier invult op onze website zullen de gegevens naar ons gemaild worden. De gegevens worden vervolgens door ons intern verwerkt.

Deze gegevens zullen zo lang worden bewaard als dat in onze ogen nodig is en zullen niet met derden gedeeld worden.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics houdt bij welk IP-adres onze website bezoekt en wat dit IP-adres op onze website doet. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier vind u het privacybeleid van Google Analytics.

Recht op inzake correctie of verwijdering van de gegevens

Indien u klant van ons bent, kunt u een verzoek tot inzage indienen. U kunt ons verzoeken deze gegevens aan te passen of deze door ons laten verwijderen.

Wanneer u een dergelijk verzoek wilt doen dan dient u ons schriftelijk op de hoogte stellen. U kunt deze sturen naar info[ad]santiagotiel.nl

Aanpassingen op onze voorwaarden

Wij hebben het recht om deze privacy policy aan te passen. De laatste versie van onze voorwaarden staan op deze internetpagina.

Datalek

In het geval dat er vanuit ons een datalek ontstaat zullen wij deze zo snel mogelijk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.